KORONAVIRUS.

Pasienter med vanlige luftveissymptomer, mistenkt koronasmitte eller som har vært i kontakt med mulig smitte skal ikke oppsøke legesenteret. Vi tilbyr e-konsultasjon og telefonkonsultasjon for dette. Kontakt oss på besøklegen.no/e-portal eller på telefon dersom du trenger en medisinsk vurdering.

Dersom du føler deg syk bør du holde deg hjemme. Dersom du har lette luftveissymptomer skal du holde deg hjemme inntil en dag etter at du er frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for de alvorlig syke og utsatt grupper.

For mer informasjon se fhi.no og helsenorge.no

HUSK:

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
  • Hvis du er syk og trenger helsehjelp, eller har behov for individuell helsehjelp, kontakt fastlegen på telefon eller elektronisk.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113