Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling, i ordnær kontortid. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.