Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2017

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 212 kr
 • E-konsultasjon hos allmelege, spesialist i allmennmedisin 212 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 58 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 59kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 59 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 117 kr
 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer ( dekkes ikke av frikort):

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 64 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 97 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 138 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 189 kr