Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2017

 

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

Egenandeler:

 

 • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • E-konsultasjon hos fastlege 152 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 60 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 54 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 54 kr

 

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikor

 

 • Utskrift av journal 85 kr

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 61 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 91 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 128 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 173 kr