Ansatte

Legene Bjørnnes og Borna er et legefellesskap med en lege med spesialitet i allmennmedisin og i øre-,nese-,halssykdommer og en lege med spesialitet i allmennmedisin,  med tilsammen ca 3800 listepasienter.  I tillegg til våre faste leger har vi også en legevikar på kontoret som er under spesialisering i allmennmedisin.