Ansatte

Legene Bjørnnes og Borna er et legefellesskap med tre leger.

Eivind Borna,  spesialist i øre-,nese-,halssykdommer og spesialist i allmennmedisin.

Marit Bjørnnes ,  spesialister i allmennmedisin.

Berit Walther , spesialist i allmennmedisin.

Vi har totalt ca 3800 listepasienter.

Vi har to sekretærer.